Per: Associació Pagesos A: Octubre 20, 2015 A: General Comentaris: 0

L’incendi d’Òdena no ha tingut les dimensions de altres grans incendis a Catalunya, tot hi així pel municipi del Bruc ha estat el segon més important de la seva historia, per nosaltres ha suposat la pèrdua d’un gran espai forestal, una pèrdua temporal, que tots esperem que pugui ser refeta.

En anteriors butlletins aquesta consistori va fer un extens resum de la situació del incendi i de les seves conseqüències, l’incendi d’Odena no va ser un punt i final, al Bruc convivim i conviurem amb ell durant molt de temps.

El 5 de setembre va tenir joc una jornada de debat sobre el terreny, que va aglutinar experts en extinció i prevenció d’incendis i recuperació de boscos, organitzada per la Pau Costa Fundation, entre els missatges menys convencionals transmesos pels experts:

  • La imatge de l’extrema dificultat de controlar un foc virulent en un assetjat per una gran sequera, on els màxim responsables tècnics que estaven al càrrec de dirigir les tasques de control i extinció van tenir que prioritzar, entre limitar el foc pel seu flanc dret o esquerra.
  • L’estratègia de gestió d’un foc de grans dimensions, el qual no pot ser aturat radicalment, s’ha de deixar cremar en la capçalera i dirigir-lo des de el flancs, perimetran-lo amb punts de control cada kilòmetre. Afrontar un foc de front va fer que al 1986, aquest s’escampés a tort i dret sense cap possibilitat de control.
  • L’estat de gestió dels boscos clau per reduir l’abast de l’incendi, la presència de pagesos i propietaris clau per tenir cura dels espais rurals. Afortunadament, la zona de les masies de Sant Pau de la Guàrdia participa en una associació de propietaris de l’entorn de la muntanya de Montserrat, la cula es sensible i conseqüent amb l’importància de gestionar els boscos.
  • La realitat colpidora del moment actual, el canvi climàtic ha fet que els dies de risc màxim en la campanya contraincendis d’estiu es doblin, passant de uns 35 dies a uns 65 dies en els últims anys. Partint de la premissa que els boscos mediterranis amb la gestió actual es cremen i es tornaran a cremar, ara tenim el doble de possibilitat de tenir grans incendis.
  • El canvi d’estratègia de cara al futur parla de dedicar molts més esforços a la prevenció que al control d’incendis, a nivell Espanyol les despeses de la campanya d’estiu son de 1600 milions, que no aporten millores substancials en l’estat del boscos, que permetin tenir una millor situació a l’any següent. Catalunya en el nou PDR dedicarà 50 milions d’€ a la gestió del boscos.
  • La gran visió estratègica que ha tingut l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la diputació de Barcelona, obtenint fons europeus del programa LIFE (http://lifemontserrat.eu/) per fer una gestió dels boscos racional, afortunadament la diputació portava anys promovent aquesta gestió, de manera que quan el foc va arribar es va torbar la millor barrera possible, un bosc gestionat!, un foc intractable que podia avançar a mes de 5 Km/h va ser reduït a un foc amb d’1 km/h, això va permetre als mitjans d’extinció treballar amb èxit i extingir el foc a la carretera de Can Massana a Manresa. Un èxit agredolç, es van cremar 1.293 ha, moltes del nostre municipi, per salvar d’altres.
  • El present ens ensenya el camí a seguir pel futur: gestió de boscos, implicació dels propietaris, aposta de l’administració de solucions com l’implantació de calefacció de biomassa, recolzament als agricultors i ramaders, també com ha millor sistema de manteniment dels boscos. 

I ara què: El que ens queda ara és la feina de recuperació, i en aquest aspecte tenim al nostre municipi varies iniciatives finalitzades: La repoblació realitzada per l’ADF del Bruc amb la tècnica “Nendo Dango”, la sembra d’aglans feta pel grup Sylvestris, i la visita d’un esplai de Vilafranca que ha dedicat un cap de setmana a feines de recuperació.

Reforestació d’agricultura natural “Nendo Dango”

L’ADF del Bruc ha fet una important tasca de sensibilització de la població, implicant a escoles i famílies en la fabricació de “boletes” fetes d’argila, fems i llavors, aquesta tècnica és molt antiga i va ser popularitzada pel microbiòleg i agricultor japonès Fukuoka al 1998.

En el sembrat realitzat al Bruc s’han escollit alfals, trepadella, veces i altres plantes herbàcies.

Aquest sistema te una major efectivitat en èpoques de pluja, l’humitat facilita la germinació, en general la primavera i la tardo són els períodes recomanats, tot i que aquest any tenim una situació de sequera que pot dificultar la tasca.

La composició de les boletes de fang ha estat: 20 parts d’argila, 10 parts de matèria orgànica i 1 part de barreja de llavors, altres additius com sals mineral i herbes repel·lents de la fauna depredador, finalment afegim l’aigua per fer una massa compacta.

El calendari de treball que va realitzar l’ADF del Bruc va ser:

  • Dia 6 d’octubre explicació a les famílies de l’Escola del Bruc i realització de “boletes”.
  • Dia 7 d’octubre es va realitzar una jornada de portes obertes a tot el municipi.
  • El dia 12 d’octubre es va realitzar la sembra.

La resposta del veïns i veïnes del poble va ser un èxit, es van aconseguir 12.000 “Boletes”, felicitats a l’ADF per l’iniciativa i a tots els participants.

La sembra s’ha fet amb la col·laboració de les escoles municipals, de la diputació de Barcelona, del programa LIFE, de la Fundació Catalunya – La Pedrera, del patrona de la muntanya de Montserrat, de l’ajuntament del Bruc, i de l’associació de veïns de Sant Pau de la Guàrdia.

Podeu trobar l’informe complert realitzat per l’ADF a la web de l’ajuntament.

Reforestació amb sembra d’aglans

incendi odena repoblacio aglans

El Grup Sylvestris acaba de finalitzar la reforestació d’una altra area afectada pel foc d’Òdena, la tècnica que ha utilitzat és la sembra d’aglans mitjançant sistemes manuals, amb una caçoleta de material degradable afegeix fems i llavors d’angla i mitjançant perforadores manuals els operaris els enterren uns centimetres.

Per a aquesta feina ha contractat treballadors locals, molts d’ells del Bruc, l’empresa va fer una crida oberta demanant currículums per fer la selecció de personal, l’ajuntament va difondre aquesta crida pel seus mitjans.

El canvi climàtic també està present en aquesta sembra, els fons que permeten realitzar-la son privats i surten d’una empresa de transports que ha compensar les seves emissions de CO2.